Prelucrarea datelor cu caracter personal

CONSULTANTA GRATUITA LA DOMICILIU!

Nu sunt produse in cos

Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

EUROTEXTIL SRL inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre vizitator/UTILIZATOR/CLIENT.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, EUROTEXTIL SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza UTILIZATORII/CLIENTII. 

EUROTEXTIL SRL respecta dreptul la confidentialitate datelor fiecarei persoane care acceseaza www.lineaoro.ro.

EUROTEXTIL SRL nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENTI (nume, adresa, telefon sau adresa de posta electronica) (numite in continuare "Date Personale") exceptand situatia in care UTILIZATORII/CLIENTII insisi comunica aceste date.

 

Prin inscrierea pe www.lineaoro.ro sau efectuarea unei COMENZI si completarea datelor personale in formularele de inscriere, UITLIZATORII/CLIENTII declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a EUROTEXTIL SRL si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

       -activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea EUROTEXTIL SRL si a tertilor cu care EUROTEXTIL SRL are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate EUROTEXTIL SRL ,

       -participarea la concursuri, promotii;

       -transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in www.lineaoro.ro, administrare, etc);

       -statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii www.lineaoro.ro si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;

       -pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale www.lineaoro.ro;

       -cercetari de piata;

       -urmarirea datelor de vanzari.

EUROTEXTIL SRL poate face cunoscute aceste informatii agentilor sai pentru activitatile mentionate mai sus.

 

EUROTEXTIL SRL nu va dezvalui nici un fel de informatie despre UTILIZATORII/CLIENTII www.lineaoro.ro sau fara a primi mai intai consimtamantul expres al acestora in aceasta privinta. In acelasi timp insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand acest lucru este prevazut expres prin lege. 

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENTII beneficiaza de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), interventie (art. 14), opozitie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se adresa justitiei (art. 18). Totodata, acestia au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul EUROTEXTIL SRL.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa EUROTEXTIL SRL, Calea Victoriei 97, Sectorul 1, Bucuresti,  UTILIZATORII/CLIENTII  isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

- o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

- sa intervina asupra datelor transmise; 

- sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara. 

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.